Espor ve Hukuki Boyutu

Spor, belirli kurallar çerçevesinde yapılan ve içinde çeşitli aktivitelerin bulunduğu faaliyetlere verilen genel addır. Espor kavramı ise hayatımıza son yıllarda son derece hızlı bir şekilde giren bir olgu haline gelmiş bulunmaktadır. Başlarda Elektronik Spor olarak isimlendirilirken, zamanla hem kullanımda hem…

“Pechstein” Davası Spor Hukukunda Devrim Mi?

Sportif organizasyonun en önemli özelliklerinden biri, sporun özellikle disiplini ve yönetimi ile ilgili konularda yaşanan ihtilafları kendi içerisinde oluşturduğu yargı mekanizması ile çözme noktasında çok net ve sert bir tavır içerisinde olmasıdır. Öyle ki bu yolların dışına çıkan kim olursa…

Nikolov Süreci

Avrupa Birliği vatandaşı sporcuların ülkemizde “Yerli Sporcu” statüsünde forma giymesi tartışmaları 2000’li yılların başlarından itibaren spor kamuoyumuzca sıkça tartışılmaktadır. “Avrupa Birliği Vatandaşı Sporcuların Türk Spor Mevzuatındaki Statüsü”  konulu makalemin de yayınlandığı bu tartışmanın uluslararası mevzuat ve uluslararası antlaşmalar ile paralel…

E-Bilet Uygulaması

E-BİLET UYGULAMASI; SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER* AV. HÜSEYİN ALPAY KÖSE İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi *Bu makale 4.9.14 tarihinde Aljazeera Türk internet sitesinde yayınlanmıştır. Sporda şiddetin çok yoğun olarak yaşandığı…

Türk Spor Tahkim Mahkemesi

TÜRK SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (PROJESİ) AV. HÜSEYİN ALPAY KÖSE İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi I.    GİRİŞ VE GEREKÇE: Önemle belirtmek gerekmektedir ki, Sporun gelişebilmesindeki en önemli unsurlardan birisi kurumsallaşmanın…

Spor Hukukunda Uyuşmazlık

SPOR HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİMİN NİTELİKLERİ Peyman HÜRMÜZ Yargıtay Tetkik Hakimi 1. Uyuşmazlıkların Çözümünde Tek Sistemin Uygulanması: Dünyada sporu yönlendiren ve düzenleyen kuruluşlar tarafından tahkim ve alternatif çözüm yöntemlerinin benimsenmesinin en önemli sebeplerinden biri, tek bir uyuşmazlık çözüm sistemi oluşturarak, spor…

Seyirden Yasaklanma Tedbiri

SEYİRDEN YASAKLANMA TEDBİRİ VE UYGULAMADA  ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Av. Hüseyin Alpay KÖSE Sporda şiddet Dünya genelinde spor organizasyonlarının en önde gelen problemlerinden birisini teşkil etmektedir. Nitekim ülkemizde de spor sahalarında yaşanan şiddet eylemlerinin gittikçe artan boyutlara ulaşması ve durumun statlarda…

Amatör Sporlarda Seçim Oyunları

Av. Hüseyin Alpay KÖSE Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim Ve Yürütme Kurulu Üyesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisyonu Üyesi Türk kamuoyu spor denince her ne kadar direk olarak aklına futbolu getirse de aslına bakılırsa ülkemizde faaliyet gösteren ciddi miktarda…