Türk Spor Tahkim Mahkemesi

TÜRK SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (PROJESİ)
AV. HÜSEYİN ALPAY KÖSE
İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı
Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı
TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi

I.    GİRİŞ VE GEREKÇE:

Önemle belirtmek gerekmektedir ki, Sporun gelişebilmesindeki en önemli unsurlardan birisi kurumsallaşmanın sağlanması ve keyfiliğin önüne geçilmesidir. Bunun en önemli garantisi ise spor yargısının işlevsel olarak gerektiği gibi hızlı ve adil olabilmesinden geçmektedir.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın.