Seyirden Yasaklanma Tedbiri

SEYİRDEN YASAKLANMA TEDBİRİ VE UYGULAMADA 
ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
Av. Hüseyin Alpay KÖSE

Sporda şiddet Dünya genelinde spor organizasyonlarının en önde gelen problemlerinden birisini teşkil etmektedir. Nitekim ülkemizde de spor sahalarında yaşanan şiddet eylemlerinin gittikçe artan boyutlara ulaşması ve durumun statlarda cinayetlere  kadar varması ve şehir sokaklarında taraftarların polisle veya   diğer takımın taraftarlarıyla adeta bir meydan muharebesini andırır şekilde acımasızca çatışmaları sorunun boyutlarını katlanılmaz hale getirmiştir.

Makelenin tamamını okumak için tıklayınız.