CAS ‘ın UEFA – SİON Davası Kararı

CAS 2011/O/2574 UEFA v. Olympique des Alpes SA/FC Sion SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) tarafından verilen HAKEM KARARI Başkan        : Av. Dr Hans Nater, Zürih, İsviçre Hakemler    : Av. Patrick Lafranchi, Bern, İsviçre,  Av. Jean Gay, Cenevre, İsviçre Katip       …

Şike ve Teşvik

PİRİNCİN TAŞI Prof. Dr. Ufuk AYDIN Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Üyesi Mevzuatımız şikeyi bir yandan ceza hukuku anlamında suç kabul ederken, öte yandan aynı fiil Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre de disiplin cezasını gerektiren bir ihlal…

Akademisyen Görüşü

Spor Hukuku’nun Adli Mercilerden Bağımsızlığı ve Şike Soruşturması Ümit ORHAN Marmara Ünv.Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Arş. Gör. Hukukçu Spor Hukuku Enstitüsü Gen. Sek. Yrd. Giriş Son günlerde gündemi meşgul eden şike soruşturması ile ilgili kamuoyunda oldukça fazla soru…

Akademisyen Görüşü

“Türkiye Futbol Federasyonu Kendi Soruşturmasına Başlamalıdır” Mert Yaşar Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk sporu gereksiz bir tartışmanın içine sürüklendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şike iddiaları karşısında soruşturma açmak için savcılık iddianamesini bekleyeceğini duyurdu. Makalenin tamamını okumak için tıklayın…

Sporda Irkçılık ve Şiddet Kapsamında Ayrımcılık Yasağı

PORDA IRKÇILIK VE ŞİDDET KAPSAMINDA AYRIMCILIK YASAĞI Av. Laden ASİLZADE “K.K.T.C.” 1.    GİRİŞ Spor, geçmişten günümüze kadar birçok ülkenin tarihçesinde farklı yerlerde konumlanmıştır. Gerek savaşa hazırlık sürecinde bedensel olarak güçlenmek için, gerekse barış sembolü olarak tarihsel olaylara aracılık etmiştir. Örneğin,…

Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı Taslağı Hakkındaki Düşüncelerim

Av. Şekip MOSTUROĞLU Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi “Hakkında düşüncelerimi belirttiğim Kanun Tasarısı Taslağı’nın metni ve gerekçesi bu makalemin sonuna eklenmiştir” Yasa Tasarısı Taslağının “genel gerekçesinde” (2.nci paragraf) spor alanında faaliyet gösteren kişilerin ve taraftarların…

Özerk Spor Federasyonlarina Yeni Düzen

Anayasa Mahkemesinin “Çerçeve Statü yapılmasını” ve “Tahkim Kurulu kararlarının kesinliğini” iptali ile ortaya çıkan durum hakkında görüşlerimiz Av. Kısmet Erkiner SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI ULUSLARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) ÜYESİ İstanbul, 10 Mayıs 2010 I.    ANAYASASA MAHKEMESİ KARARININ İRDELENMESİ 5105…

Bir Doping Olayinda Ayni Sonuç – Üç Ayri Gerekçe

Av. Kısmet Erkiner Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı CAS Hakemi Basketbol sporcusu ,  bir müsabaka bitiminde, takımının kura ile tesbit edilen iki oyuncundan biri olup, alınan idrar numunesinin A ve B örneklerinin analizinde WADA Yasaklı madddeler listesinde bulunan “Cathine” tespit edilmiştir.…