Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz;

Spor hukukunu ayrı bir hukuk alanı bilim dalı olarak kabul eden, spor hukuku konusunda referans kaynak olarak gösterilecek, ulusal ve uluslararası spor düzenlemelerini ve yargısını yakın-dan takip eden, Türkiye’de spor hukukunun yerleşmesi ve gelişmesi için çalışan evrensel ölçülerde mükemmel bir bilim, eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Misyonumuz;

  • Tüm ulusal spor kurum ve kuruluşlarının yapısını ve çalışmasını inceleyerek bu kurumların daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak için bilimsel öneri ve katkıda bulunmak;
  • Tüm ulusal spor kulüplerinin, federasyonların ve sporcuların spor hukuku konusundaki uluslararası kurallardan, düzenlemelerden, yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olmasını ve bu gelişmeleri öğrenip anlamasını sağlamak;
  • Tüm uluslararası spor kurum ve kuruluşları ile yargı organlarının işleyişini, yapısını ve kurallarını inceleyerek bunların ülkemize etki ve yararlarını değerlendirmek;
  • Dopingle mücadelenin hukuki boyutunun anlaşılmasına ve açıklanmasına yardımcı olarak, Türk sporcularını, kulüplerini ve federasyonlarını bu mücadelenin hukuki boyutunda desteklemek, hak arama ve savunmalarına yardımcı olmak;
  • Spordaki her türlü ırkçılık, ayrımcılık, şiddet ve sair taşkınlıkla hukuki düzeyde mücadele etmek, bu konudaki uluslararası kural ve düzenlemelerin ülkemizde etkili bir şekilde anlaşılması ve uygulanması için bilimsel çalışmalar yürütmek;
  • Spor hukukunun üniversite ve yüksek okullarda ayrı bir ders olarak okutulması için gerekli bilimsel ve akademik çalışmayı yapmak, desteği sağlamak;
  • Spor hukukunun yanında, bu bilim dalı ile ilişkide olan spor felsefesi, spor sosyolojisi, spor tarihi, spor psikolojisi, spor ekonomisi, spor yönetimi gibi alanların da ülkemizde yerleşmesi ve gelişmesi için bilimsel ve akademik çalışmalar yaparak ilgili kurumlara bu konularda destek olmak;
  • Uluslararası spor yargı organlarının spor hukuku ile ilgili ihtilaflarda vermiş oldukları kararları inceleyerek gereğinde Türkçe’ye tercüme etmek ve bu kararların ilgililer tarafından anlaşılmasını sağlamak için çalışmaktır.