Hakkımızda

Spor Hukuku Enstitüsü Derneği, 11 Mart 2008 tarihinde spor hukuku üzerine pratik veya teorik çalışması olan hukukçu akademisyenler ve spor hukuku sertifikasına sahip avukatlar tarafından kurulmuş olup; Spor Hukuku alanında kamu yararına çalışmayı amaçlayan, tüm özel ve kamusal, spor, hukuk, eğitim kurul ve kuruluşlarından bağımsız bir tüzel kişiliktir.

Derneğin ana amacı, Spor Hukuku alanında çalışmak ve bu hukuk disiplininin Türkiye’de yeni bir bilim alanı olarak yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amaç çerçevesinde Spor Hukuku ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak, yayınlar yapmak, bunlar için tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak başlıca çalışma şekilleridir.

Tüm özel ve kamusal spor, hukuk ve eğitim kuruluşlarından bağımsız olan Spor Hukuku Enstitüsü Derneği, ismindeki “enstitü” kelimesini hak edecek bilimsel çalışmalar yapmakta ve Türk sporuna hukuki yönden ışık tutmaya çalışmaktadır.