Üyelik

“Derneğimizin, üyelerin üyelik giriş ödentileri ile yıllık aidatlarının Dernek Tüzüğü’nün 13/m ve 26/a maddeleri gereğince tespiti yetkisi Genel Kurul’a aittir. Her ne kadar 26. maddesi giriş aidatının 400.- TL, yıllık aidatın da 600.- TL olmasını öngörmüş ise de dernek üyelerinin ortak iradesini yansıtacak olan Genel Kurul’dur. Derneğin 27 Kasım 2010 taarihinde yapmış olduğu III. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Derneğin 2011 yılı için giriş ödentisinin 200 TL ve yıllık aidatının 110 TL olarak tespiti teklif edilmiş; teklif oylamaya sunulmuş ve Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edilmiştir.

Not : 27 Kasım 2010 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul Toplantısında Giriş ödentisi ve yıllık aidat konusunda yukarıdaki karar alınmıştır”

Spor Hukuku Enstitüsü’ne Üyelik beyannamesine ulaşmak için Tıklayınız…