Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyeler;

Yönetim Kurulu kararı ile seçimli Olağan Genel Kurul ilk toplantısının 27.05.2023 Cumartesi günü saat 13:00’da Levent mah. Eylül sok. No:10 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 03.06.2023 Cumartesi aynı saat ve adreste aşağıdaki gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurula katılımlarınızı rica ederiz.

GÜNDEM:

  1. Açılış.
  2. Kongre Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi.
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
  4. Yönetim Kurulu idari ve mali faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
  6. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
  7. 2023-2024 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
  8. Yeni Başkan ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
  9. Temenni ve görüşler.
  10. Kapanış.