Değerli Spor Hukuku Enstitüsü Üyeleri,

Tüzüğümüz ve Yönetim Kurulu’muzun 29.04.2014 tarihli kararı uyarınca Derneğin Olağanüstü Genel Kurulu 15.05.2014 tarihinde saat 19:00’da Ramada Plaza Hotel Halaskargazi Cad. No.63 34373 Şişli İstanbul adresinde aşağıdaki gündemler toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul toplantısı anılan adreste 22.05.2014 tarihinde aynı saatte ve çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış
2- Kongre Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
6- Gelir gider hesapları ile bilançosunun okunması ve müzakeresi
7- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
8- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
9-Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
10-Yeni Başkan ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Sicil Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
11-Temenni ve görüşler
12-Kapanış