Default image

sporhukuku

E-Bilet Uygulaması

E-BİLET UYGULAMASI; SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER* AV. HÜSEYİN ALPAY KÖSE İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi *Bu makale 4.9.14 tarihinde Aljazeera Türk internet sitesinde yayınlanmıştır. Sporda şiddetin çok yoğun olarak yaşandığı…

Türk Spor Tahkim Mahkemesi

TÜRK SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (PROJESİ) AV. HÜSEYİN ALPAY KÖSE İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi I.    GİRİŞ VE GEREKÇE: Önemle belirtmek gerekmektedir ki, Sporun gelişebilmesindeki en önemli unsurlardan birisi kurumsallaşmanın…

Spor Hukukunda Uyuşmazlık

SPOR HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİMİN NİTELİKLERİ Peyman HÜRMÜZ Yargıtay Tetkik Hakimi 1. Uyuşmazlıkların Çözümünde Tek Sistemin Uygulanması: Dünyada sporu yönlendiren ve düzenleyen kuruluşlar tarafından tahkim ve alternatif çözüm yöntemlerinin benimsenmesinin en önemli sebeplerinden biri, tek bir uyuşmazlık çözüm sistemi oluşturarak, spor…

Seyirden Yasaklanma Tedbiri

SEYİRDEN YASAKLANMA TEDBİRİ VE UYGULAMADA  ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Av. Hüseyin Alpay KÖSE Sporda şiddet Dünya genelinde spor organizasyonlarının en önde gelen problemlerinden birisini teşkil etmektedir. Nitekim ülkemizde de spor sahalarında yaşanan şiddet eylemlerinin gittikçe artan boyutlara ulaşması ve durumun statlarda…

Amatör Sporlarda Seçim Oyunları

Av. Hüseyin Alpay KÖSE Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim Ve Yürütme Kurulu Üyesi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisyonu Üyesi Türk kamuoyu spor denince her ne kadar direk olarak aklına futbolu getirse de aslına bakılırsa ülkemizde faaliyet gösteren ciddi miktarda…

CAS ‘ın UEFA – SİON Davası Kararı

CAS 2011/O/2574 UEFA v. Olympique des Alpes SA/FC Sion SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) tarafından verilen HAKEM KARARI Başkan        : Av. Dr Hans Nater, Zürih, İsviçre Hakemler    : Av. Patrick Lafranchi, Bern, İsviçre,  Av. Jean Gay, Cenevre, İsviçre Katip       …

Şike ve Teşvik

PİRİNCİN TAŞI Prof. Dr. Ufuk AYDIN Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Üyesi Mevzuatımız şikeyi bir yandan ceza hukuku anlamında suç kabul ederken, öte yandan aynı fiil Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre de disiplin cezasını gerektiren bir ihlal…

Akademisyen Görüşü

Spor Hukuku’nun Adli Mercilerden Bağımsızlığı ve Şike Soruşturması Ümit ORHAN Marmara Ünv.Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Arş. Gör. Hukukçu Spor Hukuku Enstitüsü Gen. Sek. Yrd. Giriş Son günlerde gündemi meşgul eden şike soruşturması ile ilgili kamuoyunda oldukça fazla soru…

Akademisyen Görüşü

“Türkiye Futbol Federasyonu Kendi Soruşturmasına Başlamalıdır” Mert Yaşar Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk sporu gereksiz bir tartışmanın içine sürüklendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şike iddiaları karşısında soruşturma açmak için savcılık iddianamesini bekleyeceğini duyurdu. Makalenin tamamını okumak için tıklayın…