Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz;

2020 yılının Mayıs ayında yapılması gereken seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı, Covid 19 Pandemisinin tüm dünyayı etkisi alması sonrası Hükümetimiz’in almış olduğu karar doğrultusunda ertelenmişti. Bu defa Hükümetimiz’in 01.03.2021 tarihli açıklaması doğrultusunda Genel Kurullar’ın 300 kişiyi aşmaması şartı ile yapılmasına izin verilmiştir. Bu durumda, Yönetim Kurulu kararı ile seçimli Olağan Genel Kurul ilk toplantısının 26.03.2021 Cuma günü saat 16:00’da, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 02.04.2021 Cuma günü saat 16:00’da Genel Sekreterimiz Av. Efe Oğuz’un Levent mah. Eylül sok. No:10 Beşiktaş adresinde bulunan ofisinde, aşağıdaki gündem uyarınca yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurula katılımlarınızı önemle rica ederiz.

GÜNDEMİ

AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

BAŞKANIN KONUŞMASI

KONGRE DİVAN BAŞKANI VE ÜYELERİN SEÇİMİ

1 MAYIS 2019 – 30 NİSAN 2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, MALİ RAPORU VE BİLANÇOSU İLE DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI

1 MAYIS 2020 – 1 MART 2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, MALİ RAPORU VE BİLANÇOSU İLE DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI

RAPORLARIN MÜZAKERESİ

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ AYRI AYRI İBRASI

1 MART 2021 – 28 ŞUBAT 2022 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE KABULÜ

YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ

DİLEKLER

KAPANIŞ