Sporda şiddetin önlenmesi ve Spor hukukundaki güncel sorunlar alanında uzman kişilerle birlikte tartışıldı

19 NİSAN 2010 Eskişehir – Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da Sporda şiddetin önlenmesi üzerine bir panel düzenlenerek spor hukukundaki güncel sorunlar ele alındı. 12 Nisan 2010 Pazartesi günü düzenlenen, oturum başkanlığını Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Aydın’ın yaptığı panele Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı ve CAS (Uluslararası Tahkim Mahkemesi) Hakimi Avukat Kısmet Erkiner ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Türker Aslan katıldı.

Panelde, günümüzde sporda şiddet olaylarının artmasının ve şiddetin ülkenin önemli problemleri arasında olması üzerine spor hukukuna yönelik maddeler dikkate alınarak ve bu alandaki çözümlerin tartışılıp aktarılacak olması amaçlandı. Aynı zamanda uluslararası spor hukuku ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin kararları ve bu alanda uygulamaları katılımcılara sunuldu. Temel olarak tartışılan konular arasında sporda şiddet ve spor hukuku, Türkiye’de ve dünyada spor hukuku, artan şiddet olayları karşısında şiddetin önlenmesi, Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi yer aldı.

 

Açılış konuşmasını yapan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Güven Sevil, sporda şiddetin sadece hukuksal alanda incelenecek konu olmadığını sosyolojik, psikolojik ve birtakım toplumsal boyutlarının da olduğunu belirterek bu boyutları ele alacaklarını söyledi. Sevil, “Biz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak sporda her türlü konunun incelenmesi, araştırılması ve çözüm yollarının üretilmesi taraftarıyız bu nedenle değerli konuşmacılarımıza bize sağlayacakları çok değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ediyorum, hepinizi saygılarımla selamlıyorum” dedi.

Doç. Dr. Ufuk Aydın, Sporun son zamanlarda önemli ölçüde büyüyen ve profesyonelleşen bir sektör olduğunu kabul etmek gerektiğinin altını çizdi. Sektörün işverenleri kulüpler ve kulüp üyeleri iken, sporcularında sektör çıktısı olan oyunu üreten işçiler olduğunu anlatan Aydın, ancak profesyonel spor sektörünün sadece işçi ve işverenlerden ibaret olmadığını belirtti. Spro federasyonları, seyircilerin ve yayıncı kuruluşlarında sektörün işleyişinde büyük önem taşıdığını ifade eden aydın, bu kadar ilgi çeken ve önem taşıyan spor sektöründe kaçınılmaz olarak birtakım hukuksal sorunların çıktığını ve bu sorunların çözümü konusunda kendine özgü yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal, spor ve şiddetin yan yana gelmemesi gereken kavramlar olduğunu ve maalesef son zamanlarda bu durumla sıkça karşılaştığımızı ve özellikle ülkemizde bu kavramların sürekli birlikte anıldığını belirtti. Sadece ülkemizde değil dünyada da spor ve şiddetin önem kazan bir konu haline geldiğine dikkat çeken Kocasakal, “Son zamanda şike soruşturması adı altında operasyonlar yapılmaya başlandı. Şike soruşturması yapılamaz, çünkü şike Türk hukukunda suç değil. Yapılan şike soruşturması değil, yasa dışı bahislere karşı bir soruşturma yapılıyor. Orada dolandırıcılık suçundan bir takım soruşturmalar sürüyor. Şikeyi, teşvik primini ve dopingi suç haline getirmeye yönelik bir kanun tasarımız var. Spor hukukunun piramit gibi bir yapılanması var. Piramidin en tepesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi bulunuyor. Söz konusu komite devletlere bile boyun eğdirebilir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin altında FIFA (Türkiye Futbol Federasyonu) gibi kuruluşlar gelir. Bugün FIFA’ nın talimatlarının dışını çıkılamaz. Spor hukukunun kurallarını belirleyen uluslararası spor organlarıdır. Devletlerin spor hukukuna katkısı en asgari düzeydedir” dedi.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Türker Aslan ise, Tahkim Kurulu kararlarının çok büyük etkinlik yetkisinin olduğunu vurgulayarak bu kurumun TFF’ den bağımsız hareket etmesinin öneminin altını çizdi. Aslan sözlerine şöyle devam etti, “Tahkim Kurulu kararlarının çok büyük etkinliği olduğunu vurgulayan Türker Arslan, bu kurumun TFF’ den bağımsız hareket etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığı konusunda sıkıntılar yaşadığını öne süren Arslan şöyle konuştu; “Ben Tahkim Kurulu’nun bu sıkıntıları yaşadığına maalesef bir kaç defa şahit oldum. Çünkü biz zamanında o kadar bağımsızdık ki, TFF ‘nin vermiş olduğu bir kararının tam tersine bir karar verdiğimiz zaman bu karara kayıtsız uyma zorunluluğu vardı. Örneğin Trabzonspor-Sivaspor maçı. Bu maçta TFF’nin verdiği kararının tam aksine Sivasspor’ u hükmen galip ilan ettik. Bu karara TFF’den en ufacık bir sızıntı gelmedi. Çünkü biz genel kurulda seçimle gelen bir organdık. Seçimle gelmenizin çok büyük farklılıkları, ayrıcalıkları var. Ama ne yazık ki bu sistem son zamanlarda değişti. Artık Tahkim Kurulu maalesef atama ile geliyor. Atama ile gelen bir organın bağımsızlıkla ilgili çok büyük sıkıntıları var. Bunu görmek ve yaşamak mümkün”.

Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı ve CAS (Uluslararası Tahkim Mahkemesi) Hakimi Avukat Kısmet Erkiner ise, spor hukukunun Türkiye’de çok tartışılan konulardan biri olarak artık tescillendiğini söyledi. Erkiner, spor hukukunun diğer hukuk dallarından ayrı bir kavram olduğuna dikkat çekti.