Sporcu ve Teknik Adam Sözleşmelerinde Rekabet Etmeme Borcu, Rekabet Yasağı Sözleşmeleri ve Centilmenlik Anlaşmaları

Ümit ORHAN
Marmara Ünv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Arş. Gör.
Spor Hukuku Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı
Hukukçu

GİRİŞ
Rekabet, tanımlanması son derece zor ve hukuki olmaktan çok iktisadi bir kavramdır(2). Rekabet, günlük hayatta oldukça sık kullanılan bu kelimenin anlamı için Türk Dil Kurumu Sözlüğü “aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış” şeklinde bir açıklama yapmaktadır. Yasak kelimesi ise aynı sözlükte “bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet” şeklinde karşılık bulmaktadır.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın…