Panel Duyurusu

Değerli Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Üyeleri,
Tüzük gereği ve Yönetim Kurulu’nun 18.04.2016 tarihli kararı uyarınca 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’na ilişkin ilk toplantı 16.05.2016 günü saat 18:30’da, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23.05.2016 günü saat 18:30’da Dernek merkezi olan Abide-i Hürriyet Cd. Hasat Sk. No:3/4 Şişli, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantı gündemi ve çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

GÜNDEM

1- Açılış.
2- Kongre Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi.
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
5- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
6- Gelir gider hesapları ile bilançosunun okunması ve müzakeresi.
7- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
8- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü.
9- Temenni ve görüşler.
10- Kapanış.