Değerli Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Üyeleri

Tüzük gereği ve Yönetim Kurulu’nun 30.03.2015 tarihli kararı uyarınca 2015 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’na ilişkin ilk toplantı 19.05.2014 günü saat 18:30’da, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 26.05.2015 günü saat 18:30’da Dernek merkezi olan Abide-i Hürriyet Cd. Hasat Sk. No:3/4 Şişli, İstanbul adresinde yapılacaktır. İlk toplantı gündemi ve çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

GÜNDEM

1-  Açılış.
2-  Kongre Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi.
3-  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
4-  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
5-  Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
6-  Gelir gider hesapları ile bilançosunun okunması ve müzakeresi.
7-  Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası.
8-  Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü.
9-  Temenni ve görüşler.
10- Kapanış.