Şike ve Teşvik Priminde Muhtemel Kararlar

TFF’NİN ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SORUŞTURMASINDA VERECEĞİ 
MUHTEMEL KARARLAR VE SONUÇLARI

Av. Hüseyin Alpay KÖSE
Spor hukuku enstitüsü yönetim ve yürütme kurulu üyesi
15 Ağustos 11, İstanbul

Özel yetkili savcılığın elindeki belgeleri Türkiye Futbol Federasyonuna göndermesinden sonra Federasyonca başlatılan soruşturma bu yazının yazıldığı tarih itibari ile kritik bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere Federasyon savcılığın şike soruşturması başlatmasından sonra her ne kadar önceleri yargılamanın beklenmesi gerektiği yolunda açıklamalarda bulunmuşsa da UEFA’nın uyarıları üzerine bu açıklamalarından dönmüş ve anayasanın kendisine verdiği yetki ile savcılıktan toplanan bilgi ve bulguları istemiş ve nihayet kendi soruşturmasını başlatmıştır.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın.