Şike ve Teşvik Priminde Yargılama Mercii

ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNDE TFF YÖNETİM KURULU VE ETİK KURULU
YARGILAMA MERCİİ DEĞİLDİR

Av.Hüseyin Alpay KÖSE
Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi
14 Ağustos 2011, İstanbul

Bilindiği üzere özel yetkili savcılığın 4 temmuzda başlatmış olduğu ve kamuoyunda şike operasyonu olarak adlandırılan soruşturmanın başlaması ve şu ana kadar getirdiği sonuçlar Türk futbolunu ciddi bir kaos ortamına sürüklemiş bulunmakta.

TFF yönetim kurulu her ne kadar ilk tepki olarak yaşananları adli yargıya bırakma niyetinde olsa da sonradan, özellikle Spor Hukuku enstitüsünün ve UEFA’nın uyarıları ile, inisiyatifi ele almış ve halen, savcılık ya da TFF tarafından açıklanmadığından, hukuki gerekçelerini bilemediğimiz bir şekilde savcılıktan bilgi ve belgeleri almıştır. Bu aşamada dosya, mevzuata uygun olarak şike ve teşvik primi iddialarını incelemeye yetkili mercii olan  TFF Etik Kuruluna sevk edilmiş ve mütalaasının hazırlanması beklenmiştir.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın.