Şike ve Teşvikte Yetki

ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇUNDA ALT LİGE DÜŞME CEZASINI VERMEYE HANGİ MERCİ YETKİLİDİR

Av.Hüseyin Alpay KÖSE
Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim ve Yürütme Kurulları Üyesi

A.    GENEL DEĞERLENDİRME
İstanbul özel yetkili savcılığının 04/07/11 tarihinde başlatmış olduğu operasyonla Türk spor kamuoyunun gündemi çok ciddi olarak değişmiş bulunuyor. Sporumuzda şiddetin önlenmesi amacı ile 14/04/11 tarihinde çıkan 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun yürürlülüğe girmesi her ne kadar kamuoyun da önemli bir yer tutmamış olsa da, şu an hemen hemen herkes kanunun ayırtına varmış durumda olduğu söylenebilir.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın…