Sporda Özerklik Nedir?

İstanbul Barosu ve Spor Hukuku Enstitüsünce düzenlenen panelde “Sporda Özerklik” konusu tartışılacak. 16 – 17 Mayıs 2009 tarihlerinde Orhan Apaydın Konferans Salonunda yapılacak panele Spor’dan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak ve Federasyon Başkanlarının da katılması bekleniyor.