Enstitü Başkanımız Av. Kısmet ERKİNER, TMOK Başkanı Sayın TOGAY BAYATLI’ya Enstitü’müzün “Bir numaralı Onursal Üyeliğini” Takdim Etti

Enstitü Başkanımız Av. Kısmet ERKİNER, TMOK Başkanı  Sayın TOGAY BAYATLI’ya Enstitü’müzün “Bir numaralı Onursal Üyeliğini” takdim etti.

Kısmet Erkiner’in takdim konuşması;

Değerli Misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler,
Birazdan Törenimize, Eğitmenlerimize teşekkür belgelerinin sunulmasıyla devam edeceğiz; ancak ondan önce bizim için çok anlamlı ve önemli bir ünvanın tevdiğinde bulunacağız. TMOK Başkanı  Sayın TOGAY BAYATLI’ya Enstitü’müzün “Bir numaralı Onursal Üyeliğini” tevdi edeceğiz.

Bunun bizim için neden bu kadar önemli ve anlamlı olduğunu sizlere çok kısa şekilde anlatmak istiyorum.
Türkiye ve Dünya 2003 yılında çok önemli bir spor adamını, Sayın Sinan Erdem’i kaybetmişti. Böylesine büyük bir abidenin yerine geçmek onun bıraktığı boşluğu doldurmak çok zor olacaktı. Kuşkularım, endişelerim vardı ve bunları açıkça dile getiriyordum.

Diğer yandan TMOK’un yeni Başkanı Sayın Togay Bayatlı için, henüz emekleme döneminde olan, kendisini kabul ettirmeye çalışan Spor Hukuku,  TMOK için, kendisinin çizdiği yeni yol haritasında, öncelikleri arasında yer almıyordu ve bunu da açıkça ifade etmekteydi.

Ancak, 2003’den günümüze, aradan geçen zaman içerisinde, yavaş yavaş spor hukuku TMOK bünyesinde yeniden yer kazanmaya başladı. Bunda, sevgili kardeşim Türker Arslan’ın çok büyük rolü olmuştur. Hem Spor Hukukunu Başkana tanıtırken, anlatırken; hem de, bir yandan Sayın Başkanı bana baştan tanıttı, diğer yandan da beni Başkan’a anlattı. Kendisine bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Sayın Türker Arslan’ın gayretleri ve Sayın Başkan’ın anlayışı ile “spor hukuku” geçtiğimiz son iki yılda TMOK bünyesinde çok önemli iki Seminer gerçekleştirdi; bizim Spor Hukuku Enstitüsü olarak İstanbul Barosu ile müştereken tertiplemiş olduğumuz “Özerklik Konferansı”nda kurumsal olarak temsil edildi. 2008 Yılında yapılan Spor Şurası’nda bizim spor hukuku hakkında söylediklerimize ve kararlara dahil ettirdiğimiz hususlarına TMOK olarak tam destek verildi ve katkıda bulunuldu.

2003 yılından günümüze geçen yedi yılı aşkın süre zarfında gördük ki, baştaki endişelerimiz ve muhalefetimiz yersizmiş. Sayın Bayatlı, merhum Sinan Erdem’in kazanımlarının hiç birisini kaybetmediği gibi, onları daha da ileri götürdü.

Bir kurumda, büyük Başkanlardan sonra gelmek çok zordur. Bu bağlamda bir mukayese yapmak istiyorum. Bir yanda IOC’de, bu kuruma çağ atlatan, 20 yıl başkanlığını yapmış olan Samaranch ve ondan sonra gelen Jacque Rogge, ve diğer yandan TMOK’a çağ atlatan, 14 yıl başkanlığını yapmış olan, merhum Sinan Erdem ve sonrasında Sayın Togay Bayatlı. Her iki kuruluşu da yakından tanıyan bir kişi olarak vurgulamak isterim ki Sayın Bayatlı TMOK başkanlığında , Sayın Rogge’un IOC başkanlığından daha başarılı olmuştur.
Bütün bu nedenlerle Sayın Togay Bayatlı’ya Spor Hukuku Enstitüsü’nün ONURSAL ÜYELİĞİ’ni verilmesini teklif ettim ve Yönetim Kurulu’muz da teklifimi oy birliği ile kabul etti.

Bugün burada, Enstitü olarak bu çatı altında bulunmamız, törenimizi bu salonda yapmamız, basit bir mekan tahsisinden çok daha önemlidir, anlamlıdır. Spor hukukunun TMOK ve Başkan Bayatlı tarafından kurumsal olarak tanınmasıdır, tescil edilmesidir.

Kendilerine, bir kez daha teşekkür ederken, ONUSAL  ÜYELİĞİMİZİ kabul buyurmalarını rica ediyorum. Ve, beratlarını vermek üzere Eş Başkan’ım Sayın Prof. Dr. Selçuk Öztek’i  ve almak üzere de Sayın Bayatlı’yı  tekrar podyuma davet ediyorum.
Hepinize bir kez daha saygılarımı sunarım.